Grupe za seniorski TOP


SENIORI TOP 16

I GRUPA

Radulović Filip Novi
Cubović Branko Novi
Bulatović Dušan Tivat
Rešetar Zoran Novi
Rašović Stefan Budućnost
Rahović Miloš Spin Ins.Kon.
Tomović Dragan Budim
Braunović Jovan Jedinstvo

II GRUPA
Jašarović Alan Budim
Cubović Bojan Novi
Taljanović Haris Budućnost
Dobrašinović Nikola Budim
Islamović Enedin Budim
Petrić Ivan
Perović Uroš Budućnost
Bojanić Milan Budva

SENIORKE TOP16

I GRUPA
Ivona Petrić Budim
Snežana Ćulafić Budućnost
Marija Dubak Budim
Milošević Suzana Budim
Anastasija Golubić Ivangrad
Praščević Ksenija Budimlja
Martina Guberinić Budimlja
Milica Čukić Ivangrad

II GRUPA
Dragana Ćulafić Budućnost
Andrea Bajović Budim
Tanja Drašković Jedinstvo
Marija Vukanić Budimlja
Jovana Račić Ivangrad
Marija Guberinić Budimlja
Dašić Saška Ivangrad
Ostojić Martina Budim