Poziv za sjednicu Skupštine STSCG

Poziv za sjednicu Skupštine STSCG


Obavještavamo Vas da je Vukadin Babović, predsjednik Skupštine STSCG, zakazao VIII
sjednicu Skupštine, za subotu 26. januar 2019. godine, sa početkom u 11 sati.

Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Zapisnika sa VII sjednice Skupštine održane 11. januara 2019. godine;
2. Finansijski izvještaj STSCG za period 1. januara do 31. decembra 2018. godine;
3. Izbor Predsjednika Skupštine STSCG;
4. Izbor Predsjednika STSCG;
5. Poslovnik o radu Skupštine STSCG;
6. Pravilnik o sistemu takmičenja STSCG;
7. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
8. Pravilnik o registraciji klubova i njihovih članova sa
– Odlukom o obeštećenju pri prelasku izgrača iz kluba u klub i odlasku u drugu
nacionalnu federaciju odnosno inostranstvo;
9. Pitanja i predlozi

NA UVID :
– Poslovnik o radu Upravnog odbora STSCG
– Pravilnik za sastavljanje rang listi STSCG
– Propozicije STSCG za ekipna takmičenja – lige
– Pravilnik o stonoteniskim reprezentacijama.

Materijali za ovu sjednicu objavljeni su na sajtu Saveza 28. decembra 2018. godine,
izuzev za tačku 1, 2, 3, i 4 koje ćemo Vam dostaviti naknadno.
Sjednica će se održati u Hotelu ”Verde” u Podgorici.

GENERALNA SEKRETARKA
Mr Sunčica Rogić